Skip to main content

Netthjelp for ENGAGE-prosjekter

Enrollment is Closed

Om netthjelpen/kursbuffeen

Dette netthjelpen/kursbuffeen tilbyr støtte til lærere som skal gjennomføre ENGAGE-prosjekter i sine klasse. Kurset vil forbli åpent minst ut 2017, men personlig oppfølging av nye spørsmål vil dessverre kun tilbys ut mars 2017. Etter dette må spørsmål stilles til engagenorge@hbv.no.

Inne i netthjelpen vil du finne mange ulike ressurser:

 • støtte for å gjennomføre de to prosjektene som ligger ute på ENGAGE-nettsiden
 • kontaktinformasjon til ulike former for eksperter som elevene deres kan kontakte i prosjektperiode
 • mer inngående tips og råd om arbeid med dilemmaer, arbeid i grupper, klasseromssamtaler og problemløsing
 • diskusjonsforum der vi oppfordrer dere lærere å stille spørsmål eller fortelle om deres erfaringer, og svare på hverandres innlegg. I tillegg vil ENGAGE-teamet ved Høgskolen i Sørøst-Norge selvfølgelig også svare på spørsmål.

Netthjelpen er ment å være dynamisk, og vi kan legge til nye ressurser etter som behovene dukker opp. Dersom noen lærere har lyst til å gjennomføre denne typen prosjekter på andre temaer enn de to vi har publisert på nettsiden, si ifra til engagenorge@hbv.no, så legger vi ut ressurser for dette også.

ENGAGE-prosjektet inngår i EUs Science in Society Agenda og skal fremme RRI - ‘Responsible Research and Innovation (RRI).

ENGAGE utvikler læremateriell som kan få elevene til å tenke og diskutere temaer innenfor naturvitenskap og teknologi som er viktige for elevene selv og for samfunnet som helhet. Prosjektet utvikler dessuten tre gratis nettkurs. Kursene handler om hvordan lærere kan utvide sitt pedagogiske repertoir ved hjelp av en ”verktøykasse” for å innføre utforskende arbeidsformer i klasserommet.

Nettkursene vil bidra til målrettet læring for elevene ved å:

 1. Hjelpe lærere til å ta opp aktuelle temaer innenfor forskning og få fram forskningsresultater som er viktige for elevene.
 2. Utvikle lærernes kunnskap, holdninger og klasseromspraksis innenfor ‘RRI’.
 3. Expand their online community built around science-in-the-news and curriculum materials.

Ved hjelp av ressursene i kursbuffeen vil du lære om:

 • Hvordan du kan bruke produktive dilemmaer for å engasjere elevene i spørsmål om vitenskap i samfunnet, og få dem til å tenke og diskutere
 • Hvordan du kan organisere effektive gruppediskusjoner hvor elevene kan dele og diskutere sin faglige kunnskap, og bruke den for å ta avgjørelser i aktuelle saker
 • Hvordan du kan lære elevene å samtale produktivt, og bygge opp en argumentasjon ut fra bevis og resonnementer
 • Hvordan du kan planlegge problembaserte undervisningsopplegg hvor elevene utvikler sine utforskende evner og evne til argumentasjon
 • Du vil kunne samarbeide om planlegging og gjennomføring av en engasjerende naturfagtime, og få hjelp til å reflektere over erfaringene du gjør.

For å delta må du

1. Registrere deg som bruker på engagingscience.eu

2. Ha et åpent sinn, og ønske å prøve ut nye metoder i praksis

Kurslærere

Course Staff Image #1

 

Elin Leirvoll Aschim, Høgskolen i Sørøst-Norge

Elin Leirvoll Aschim er førsteamanuensis i naturfag på lærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (studiested Bakkenteigen), og er oppvokst i Horten.

Elin var så heldig å møte inspirerende naturfaglærere både på ungdomsskolen og i videregående skole, som klarte å gi henne et sterkt engasjement for naturfag. Etter videregående studerte hun biokjemi ved Universitetet i Oslo, hvor hun tok doktorgrad i 2005. Hun arbeidet ved Høgskolen i Oslo fra 2005 til 2014, hvor hun deltok i utviklingen av et nytt masterstudium i biomedisin og underviste på dette studiet og på bioingeniørutdanningen.

Elin har vært ansatt ved HSN siden 2014. Når hun ikke arbeider med ENGAGE underviser hun lærerstudenter (grunnskolelærerutdanningene for 1-7. og 5-10. trinn og praktisk-pedagogisk utdanning) og lærere (ulike etter- og videreutdanningstilbud), og forsker på naturfagdidaktikk.

Cathrine Sundhaug, Høgskolen i Sørøst-Norge

Cathrine Sundhaug er utdannet som geolog ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og videregående skole, der hun har undervist i ulike realfag og geografi, pluss teknologi og forskningslære.

Cathrine ble ansatt på Høgskolen i Sørøst-Norge høsten 2015, hvor hun underviser naturfag i grunnskolelærerutdanningen og på videreutdanning for lærere. Til daglig jobber hun mest med fysikk og geofag. På nettkurset vil hun fungere som mentor.

 1. Course Number

  HSNTransform1
 2. Classes Start

  Nov 08, 2016
 3. Classes End

  Dec 30, 2017
 4. Estimated Effort

  Opp til deg!