Skip to main content

Pedagogiske verktøy for engasjerende naturfagundervisning

Enrollment is Closed

Om nettkurset

Kursuke 1 starter offisielt 30. mars, men introduksjonssidene til kurset er åpne fra 18. mars. Velkommen inn!

ENGAGE-prosjektet inngår i EUs Science in Society Agenda og skal fremme RRI - ‘Responsible Research and Innovation (RRI).

ENGAGE utvikler læremateriell som kan få elevene til å tenke og diskutere temaer innenfor naturvitenskap og teknologi som er viktige for elevene selv og for samfunnet som helhet. Prosjektet utvikler dessuten tre gratis nettkurs. Kursene handler om hvordan lærere kan utvide sitt pedagogiske repertoir ved hjelp av en ”verktøykasse” for å innføre utforskende arbeidsformer i klasserommet.

Nettkursene vil bidra til målrettet læring for elevene ved å:

 1. Hjelpe lærere til å ta opp aktuelle temaer innenfor forskning og få fram forskningsresultater som er viktige for elevene.
 2. Utvikle lærernes kunnskap, holdninger og klasseromspraksis innenfor ‘RRI’.
 3. Expand their online community built around science-in-the-news and curriculum materials.

I det første nettkurset går vi gjennom fire pedagogiske verktøy i ENGAGE: Dilemmaer, Gruppediskusjon, Problemløsning og Samtaler

I dette kurset vil du lære om:

 • Hvordan du kan bruke produktive dilemmaer for å engasjere elevene i spørsmål om vitenskap i samfunnet, og få dem til å tenke og diskutere
 • Hvordan du kan organisere effektive gruppediskusjoner hvor elevene kan dele og diskutere sin faglige kunnskap, og bruke den for å ta avgjørelser i aktuelle saker
 • Hvordan du kan lære elevene å samtale produktivt, og bygge opp en argumentasjon ut fra bevis og resonnementer
 • Hvordan du kan planlegge problembaserte undervisningsopplegg hvor elevene utvikler sine utforskende evner og evne til argumentasjon
 • Du vil kunne samarbeide om planlegging og gjennomføring av en engasjerende naturfagtime, og få hjelp til å reflektere over erfaringene du gjør.

For å delta må du

1. Registrere deg som bruker på engagingscience.eu

2. Ha et åpent sinn, og ønske å prøve ut nye metoder i praksis

Kurslærere

Course Staff Image #1

 

Elin Leirvoll Aschim, Høgskolen i Sørøst-Norge

Elin Leirvoll Aschim er førsteamanuensis i naturfag på lærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (studiested Bakkenteigen), og er oppvokst i Horten.

Elin var så heldig å møte inspirerende naturfaglærere både på ungdomsskolen og i videregående skole, som klarte å gi henne et sterkt engasjement for naturfag. Etter videregående studerte hun biokjemi ved Universitetet i Oslo, hvor hun tok doktorgrad i 2005. Hun arbeidet ved Høgskolen i Oslo fra 2005 til 2014, hvor hun deltok i utviklingen av et nytt masterstudium i biomedisin og underviste på dette studiet og på bioingeniørutdanningen.

Elin har vært ansatt ved HSN siden 2014. Når hun ikke arbeider med ENGAGE underviser hun lærerstudenter (grunnskolelærerutdanningene for 1-7. og 5-10. trinn og praktisk-pedagogisk utdanning) og lærere (ulike etter- og videreutdanningstilbud), og forsker på naturfagdidaktikk.

Cathrine Sundhaug, Høgskolen i Sørøst-Norge

Cathrine Sundhaug er utdannet som geolog ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og videregående skole, der hun har undervist i ulike realfag og geografi, pluss teknologi og forskningslære.

Cathrine ble ansatt på Høgskolen i Sørøst-Norge høsten 2015, hvor hun underviser naturfag i grunnskolelærerutdanningen og på videreutdanning for lærere. Til daglig jobber hun mest med fysikk og geofag. På nettkurset vil hun fungere som mentor.

 1. Course Number

  NO01
 2. Classes Start

  Mar 18, 2016
 3. Classes End

  May 15, 2016
 4. Estimated Effort

  4 timer per uke; 24 timer totalt